Badanie wzroku 1

Badanie wzroku

Okuliści i optometryści pracujący w naszym gabinecie:

Swietłana Jachimczyk
Okulista, specjalista chorób oczu
Wtorek 15.00 – 18.00

​Radosław Wyszyński
Optometrysta
Środa 13.00 – 18.00
Czwartek 13.00 – 18.00

Badanie wzroku 2

OPTOMETRYSTA – CO ROBI I NA CZYM POLEGA TERAPIA WIDZENIA

Terapia widzenia to ćwiczenia wzroku pomagające przywrócić prawidłowe funkcjonowanie oczu i poszczególnych funkcji mózgowych i mięśniowych. Taką terapią zajmują się optometryści po specjalnych kursach uniwersyteckich.
Podczas pierwszej wizyty i badania wzroku określana jest pełna korekcja, zakresy ruchów oczu, stopień widzenia obuocznego w dali i bliży, korekcja pryzmatyczna. Na podstawie wywiadu oraz badań optometrysta opracowuje indywidualny plan ćwiczeń. Bardzo istotna jest systematyczność zarówno wizyt w gabinecie jak i ćwiczeń samodzielnych.

Badanie wzroku 3

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ĆWICZEŃ WZROKU:

– poprawa komfortu pracy z bliska
– niwelacja kąta zeza
– poprawa ostrości w niedowidzącym oku
– usprawnienie zaburzonych funkcji wzrokowych
– usprawnienie widzenia obuocznego
– poprawa ruchowości mięśni oczu
– poprawa postawy ciała
– usprawnienie akomodacji
– usprawnienie dynamiki czytania i zrozumienie czytanego tekstu
Badanie wzroku 4

U JAKICH PACJENTÓW TERAPIA MA ZASTOSOWANIE:

Każdy może poddać się ćwiczeniom w naszym gabinecie. Szczególnie polecamy osobom z niedowidzeniami, z zezem, problemami ruchowymi (postawa) a nawet osobom po wylewach lub z problemami w nauce, które często wynikają z dysfunkcji układu wzrokowego i brakiem skupienia.

Pamiętajmy, że widzenie to bardzo złożony proces opierający się nie tylko na oczach, ale również na mózgu i na całym organizmie.

Cały proces terapii prowadzony jest według wytycznych amerykańskiej organizacji C.O.V.D. i jego wieloletniego przewodniczącego prof. Willis Clem Maples’a, który jest filarem Vision Therapy w USA.